Rabobank Eindhoven-Veldhoven

In 2017 zijn vijf Brainport-Rabobanken gezamenlijk lid geworden van Coöperatie Slimmer Leven: een netwerk om technologische innovaties in zorg, wonen en welzijn aan te moedigen en te ontwikkelen. De coöperatie kent ca. 80 leden, waaronder zorg- en kennisinstellingen, gemeentes, woningcorporaties en organisaties die actief zijn op het gebied van innovatie en technologie. In het voorjaar organiseerden we gezamenlijk de eerste netwerksessie, op onze vernieuwde locatie Fellenoord in Eindhoven.


Lees meer: www.slimmerleven2020.org

Hoe organiseer je innovatie in jouw organisatie?

Het centrale thema van de middag luidde: ‘Hoe organiseer je innovatie in jouw organisatie?’ Innovatie regeert tegenwoordig: bijna elke organisatie is op zoek naar betere en snellere manieren om zijn ideeën te realiseren en om competitief te blijven. Maar hoe regel je dat daadwerkelijk binnen je eigen organisatie? Waar liggen de kansen maar zeker ook de uitdagingen? En kunnen we die overwinnen als we krachten bundelen in onze regio?
Tijdens de netwerksessie gingen de 70 aanwezigen met elkaar in gesprek onder leiding van dagvoorzitter Lea Bouwmeeste
r.

Kijkje in de keuken van Rabobank

Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank, sprak over onze visie op de zorgsector en de noodzaak tot vernieuwing. Vervolgens gaf Willem Knaap, Innovatiemanager binnen Rabobank, een kijkje in onze keuken: wat is de impact van digitale disruptie op de financiële sector en hoe gaan we daar als Rabobank mee om?


Dit was een mooie opmaat naar het tweede gedeelte van de bijeenkomst, waarin de aanwezigen aan de hand van verschillende vragen en stellingen met elkaar in gesprek gingen. Zo werden er vragen gesteld om een beeld te krijgen hoe organisaties nu omgaan met innovatie (“Hoeveel fte is primair bezig met het innoveren van de eigen organisatie”) en stellingen als: ‘Het belang van innovatie wordt erkend en er wordt naar gehandeld’. Ook mogelijkheden voor verdere samenwerking werd onderzocht, onder andere vanuit de vraag “Wat zou je morgen doen als je oneindig innovatiebudget hebt?”.

Samenwerken in ecosysteem

Door alle aanwezigen werd meermaals erkend dat samenwerken in het ecosysteem heel erg belangrijk is om innovatie te organiseren en te laten slagen. Daarnaast moeten het binnen een organisatie geen twee gescheiden werelden zijn, maar dienen de ‘oude’ en de vernieuwde wereld in elkaar te worden verweven zodat er geen eilandje ontstaat waarop enkel innovatie plaatsvindt. Ook is het een kwestie van doen en gewoon beginnen in plaats van eindeloos plannen op papier maken.Verder werd door alle aanwezigen herkend dat innovatie je vaak ergens anders brengt dan dat je van tevoren had bedacht. Het samenwerken met partijen die juist minder voor de hand liggen en wellicht een soortgelijke uitdaging vanuit een hele andere inhoud aanvliegen, kan ook interessante resultaten opleveren. Ook werd door de deelnemers het belang van sociale innovatie benoemd. Het gaat daarbij niet altijd om de allernieuwste technologie, maar juist om andere vormen van samenwerking binnen en tussen organisaties, en slim gebruikmaken van bestaande huis-tuin-en-keuken technologie.

Ook 'vertrouwen' werd tijdens de bijeenkomst meerdere keren benoemd als absolute voorwaarde om innovatie te laten slagen. Waar bijvoorbeeld de zorg voorheen soms wat voorzichtig was in het samenwerken met het bedrijfsleven, zijn publiek-private samenwerkingen tegenwoordig juist steeds belangrijker voor innovatie. Het bedrijfsleven kent immers vaak evenveel passie voor het bereiken van hetzelfde doel als de zorg, en dat biedt veel potentieel.

Aan het einde van de middag werd er gezamenlijk geconcludeerd dat gebruik maken van elkaars kennis en kunde cruciaal is om de zorg echt anders met elkaar te organiseren. Er moeten nieuwe, actieve verbindingen ontstaan om nieuwe stappen in innovatie écht mogelijk te maken en te versnellen. Coöperatie Slimmer Leven kan hierin het platform bieden om deze samenwerking mogelijk te maken en kansen te benutten.
We zullen hier als Brainport-banken ook onze kennis, netwerken en ervaring inzetten, om de benodigde vernieuwing in de zorg verder te versterken.

In samenwerking met:

Wil je meer weten over het Rabobank-Brainport netwerk, stuur dan een bericht naar rene.schoone@rabobank.nl


Contactpersoon dialoog expertisecentrum: Barbara Broeks