TwenteGroeit


Twente Groeit naar volgende fase


Op 10 juli vond de eerste vervolgsessie van Twente Groeit plaats: 70 deelnemers gingen met elkaar aan de slag om invulling te vinden voor kansen en mogelijkheden op vier thema’s:

• Onderwijs en Arbeid

• Toekomstbestendig Ondernemerschap

• Smart Solutions en Big data

• Circulariteit/Duurzaam (Greune Hoes)

De thema’s zijn een uitkomst van de inzichten die Twente Groeit ophaalde tijdens de dialoogsessie op 12 april. Ruim 1.200 regels met opmerkingen, kansen, ervaringen en dromen zijn teruggebracht naar 10 thema’s gefilterd. Deze thema’s zijn in samenwerking met de dialoogdeelnemers door de stuurgroep uiteindelijk teruggebracht naar vier.


Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers in vier expeditieteams uiteen en werkten zij aan de probleemstellingen en mogelijke oplossingen voor de vier thema’s.


Expeditieteam onderwijs & arbeid

Expeditieteam circulariteit / duurzaam

Expeditieteam
toekomst
bestendig
ondernemer-
schap

Expeditieteam
smart solutions /
big data

Inspiratievideo's

In samenwerking met:


Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar martin.landkroon@rabobank.nl


Contactpersoon dialoog expertisecentrum: Christel Hoeksema en Maaike van Leeuwen