Rabobank
Sneek-Zuidwest Friesland

Op initiatief van een ledenraadslid –dat ook lid is van het jongerenforum- organiseerde Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland op 18 juni een bijeenkomst met jonge klanten en leden van de bank. In overleg met het Dialoog Expertisecentrum was besloten dat een Rabo Appreciative Inquiry-dialoog niet passend was voor de duur en de context van de bijeenkomst. De bank organiseerde daarom zelfstandig, zonder verdere betrokkenheid van het Dialoog Expertisecentrum, een jongerenarena. Zeventien jonge klanten en leden van de bank (variërend in leeftijd van 18 t/m 31 jaar) vormden een arena met 30 ledenraadsleden, commissarissen en managers van de bank.


In bijgaand digizine lees je welke verwachtingen de jongeren van een bank hebben en hoe zij aankijken tegen het lidmaatschap.

Digizine Jongerendialoog

De bank is direct aan de slag gegaan met het vervolg van de dialoog. Jan Pieter van Oosten, directievoorzitter, heeft inmiddels gesproken met Gaby Pothuizen, sales expert Particulieren, over de brief die jongeren ontvangen als ze 18 worden. Ook andere productgerelateerde zaken kwamen daar aan bod. En de bank maakt plannen voor het organiseren van vervolgbijeenkomsten, bijvoorbeeld met jonge leden. In het najaar nodigt de bank in elk geval de jongeren die op 18 juni aanwezig waren weer uit. Ze bespreken dan de vervolgstappen en blijven deze toetsen bij de jongeren.

In samenwerking met:

Gespreksleider: Bram Nauta

Verslagleggers: Rita Hogerhuis (digizine), Gerco van Beek (cartoonist)


Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar Rita Hogerhuis


Contactpersoon Dialoog Expertisecentrum: Dee van Ekeris