U was erbij: dank!

Rijke inspiratie bij Landelijke Dialoog

Waardevolle inzichten, nieuwe inspiratie en verrassende ideeën: ze kwamen allemaal langs op onze Landelijke Dialoog op 1 november. Ruim 120 deelnemers uit heel Nederland gingen aan 13 dialoogtafels met elkaar in gesprek. Samen keken we vooruit naar de toekomst van Nederland én naar de bijdrage die de Rabobank daaraan volgens u kan leveren. Voor ons welzijn, onze welvaart en onze duurzaamheid van straks – als verbinding, communities, coalities en samenwerking steeds belangrijker worden.


Ons verleden, ons heden én onze toekomst zijn nauw verbonden met het welzijn en de welvaart in Nederland, en met de wereldwijde voedselvoorziening. Dat schept verantwoordelijkheden voor een bank die met beide benen stevig in de samenleving staat en ook in de toekomst haar maatschappelijke rol wil vervullen.

Mensen met uiteenlopende achtergronden – klanten, leden, ondernemers, studenten, gepensioneerden, mensen uit de zorg en onderwijs, kunstenaars – gingen op basis van de Appreciative Inquiry Dialoog met elkaar in gesprek over een gezonde en welvarende toekomst van Nederland en de bijdrage die de Rabobank daaraan kan leveren. Hierbij was de uitnodiging van Wiebe Draijer om vooral vanaf het balkon op zoek te gaan naar de grotere vraagstukken die op ons afkomen. De toekomst beweegt snel en verandert snel. Alléén gaan we het niet redden. Vanuit veel dialoogtafels kwam dan ook de oproep: Blijf in gesprek en sta met elkaar op!


Lees het verslag van deze bijeenkomst én de heldere inzichten die daar zijn besproken, of blader verder in dit magazine voor impressies en reflecties van de middag.

Barbara Baarsma

directeur Kennisontwikkeling Rabobank


Wiebe Draijer

voorzitter groepsdirectie Rabobank