Voorwoord


Hoe ziet de maatschappelijke agenda er uit? Welke kansen zien onze stakeholders en welke maatschappelijke vraagstukken worden in de werk- en leefomgeving van onze klanten als kansrijk en/of relevant ervaren? Waar zit de energie en mogelijkheid om deze uitdagingen gezamenlijk op te pakken? En wat kan de rol of bijdrage van de Rabobank zijn? Het afgelopen kwartaal hebben zo’n 450 externe betrokkenen hierover, tijdens een dialoogbijeenkomst van de Rabobank, hun kennis, ervaringen en inzichten gedeeld.

Op basis van de regioscan zijn de dialogen gevoerd, alle ingericht volgens de Rabo-AI-dialoog. Het Kenniscentrum Bankieren voor Nederland helpt lokale banken bij de inrichting, uitvoering en doorvertaling van dit traject. Door op dezelfde wijze de dialoog te voeren en de uitkomsten te analyseren, maken we de inzichten voor de hele organisatie deelbaar en optelbaar.


Het is een doorlopend proces:

Naast de lokale, regionale en landelijke dialogen adviseren en ondersteunen we de organisatie ook met dialoogsessies over specifieke thema’s of vraagstukken (zowel intern als extern).
Verder bouwen we gestaag aan een stevig ambassadeursnetwerk en aan onze dialoog-flexpool, zodat we door het hele land getrainde dialoogbegeleiders kunnen inzetten en medewerkers zich hierin verder kunnen ontwikkelen.

In dit digizine staan inspirerende voorbeelden van dialoogtrajecten opgenomen.

Veel leesplezier!

Dialoog Expertisecentrum

Anne-Mariecke Haijtink

Barbara Broeks

Christel Hoeksema

Dee van Ekeris

Maaike van Leeuwen