Provinciale DVO bijeenkomst

'snelkookpan' sessie met directievoorzitters regio Brabant

De directievoorzitters in Brabant zijn aan het onderzoeken of samenwerkingsmogelijkheden naar een provinciaal niveau getild kunnen worden. Vandaar dat de directeuren uit Brabant 5 juli jl. in gesprek zijn gegaan aan de hand van een aantal concrete thema's; Food&Agri-vraagstuk, Growing a better Brabant together, Van Gogh National Park en het versterken van het innovatieve vermogen van mkb ondernemers.


Zijn er kansen en mogelijkheden om deze thema's provinciebreed op te pakken en verder te brengen?


Hierover gingen de directievoorzitters gezamelijk in gesprek onder begeleiding van het Dialoog Expertisecentrum (Maaike van Leeuwen en Barbara Broeks).


Resultaat is een mooie reeks inzichten, zowel vanuit lokaal perspectief als regionaal perspectief belicht en voldoende haakjes om Brabant-breed op door te pakken. Vanuit het Dialoog Expertisecentrum helpen we de doorvertaling van deze thema’s op regionaal niveau vorm te geven met behulp van lokale en/of regionale Rabo-AI-dialoogtrajecten.

In samenwerking met:


Dialoogbegeleiders: Maaike van Leeuwen en Barbara Broeks

Verslagleggers: Maaike van Leeuwen en Barbara Broeks


Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar: peter.de.bruin@rabobank.nl


Contactpersoon Dialoog Expertisecentrum: Maaike van Leeuwen en Barbara Broeks