Trainen


Training in Rabo AI-dialoog

Een diverse groep Rabo-collega’s hief vrijdag 1 juni het glas na de eerste uitreiking van certificaten Rabo Appreciative Inquiry (AI)-dialoogbegeleider. Ruim 125 collega’s ontvingen het certificaat Rabo AI-dialoogbegeleider Foundation. Collega’s die vanuit de dialoogbegeleiderspool vervolgens minstens drie dialogen hebben begeleid, ontvingen het certificaat Rabo AI-dialoog begeleider Practitioner.

Waarde van Rabo AI-dialoog

Barbara Baarsma benadrukte de waarde van de Rabo AI-Dialoog. Zowel intern binnen afdelingen en tussen afdelingen onderling, als bij lokale banken met belanghebbenden. Dialoog is een middel om tot uitwisseling van ervaringen en visies te komen. En vervolgens tot verrijking, aanscherping van visie, actie en draagvlak. Dit leidt tot coalities en een doorvertaling van de economisch-maatschappelijke lokale agenda.

Een Rabo AI-dialoogbegeleider stelt voorwaartse vragen en luistert aandachtig naar betrokkenen van buiten en binnen de Rabo-organisatie. Dit zijn leiderschapseigenschappen die ook van belang zijn vanuit GROW-perspectief.


Barbara Baarsma bedankte de gecertificeerden voor hun betrokkenheid. Mede dankzij hen is Rabobank in dialoog. Een waardevolle bijdrage aan ‘Growing a better world together’.

Leerlijn

Je kunt je als Rabo AI-dialoogbegeleider blijven ontwikkelen:


Rabo AI-dialoogbegeleider Foundation – je hebt kennis genomen van de theorie tijdens de 1-daagse open training.
Deze training ‘Rabo AI-dialoogbegeleider Foundation’ is voor alle medewerkers beschikbaar op het Leerportaal. Zoekterm: dialoog. Cursuscode: COM284KL182.


Rabo AI-dialoogbegeleider Practitioner – je hebt na Foundation minimaal 3 dialogen begeleid vanuit de dialoogbegeleidersflexpool (gecoördineerd door het Dialoog Expertisecentrum). Via het expertisecentrum neem je deel aan intervisiesessies.

Rabo AI-dialoogbegeleider Advanced – na Foundation en vervolgens Practitioner heb je de 3-daagse training Dialoog begeleiden gevolgd. Deze geeft naast Appreciative Inquiry inzichten en ervaring met andere dialoogmethodieken. Deze training is binnenkort beschikbaar op Time2Grow.

Contact?


Heb je vragen over de trainingen of de flexpool van dialoogbegeleiders?


Neem dan contact op met Dee van Ekeris van het Dialoog Expertisecentrum via
dee.van.ekeris@rabobank.nl of bel 06 105 32 789.