Rabobank
Almere


In het tweede kwartaal is in aansluiting op ons jaarplan een drietal lokale dialogen georganiseerd:

Groei MKB

Jongeren & zelfredzaamheid

Floriade 2022


"We hebben op basis van de uitkomsten van de dialoog de gemeente benaderd en gaan gezamenlijk de verdieping oppakken en ook samen met de gemeente een verdiepingsdialoog organiseren."

Dialoog Groei MKB

Door middel van de dialoog hebben we verkend welke kansen en mogelijkheden de deelnemers zien om de groei van het MKB in Almere te versterken. Ca. 24 (sociaal) ondernemers, medewerkers, studenten, creatieve ondernemers en overige stakeholders gingen aan 3 tafels in gesprek onder begeleiding van 3 dialoogbegeleiders. Als kader diende de Regioscan, die door Rabo Research verder was verdiept en toegespitst op relevante ontwikkelingen voor het MKB. In deze dialoogsessie werden ervaringen en kennis gedeeld en onderzocht hoe we de gezamenlijk ambities verder kunnen gaan realiseren. Mooi is dat veel aspecten die uit de dialoog naar voren kwamen als kans, ook naar voren komen in de nieuwe groeicampagne. De deelnemers gaven aan graag vervolg te willen geven aan deze bijeenkomst om verder op de onderwerpen te verdiepen en samen aan de slag te gaan. Een aantal punten zoals o.a. een broedplaats voor creatieve ondernemers en meer samenwerking, wordt door de ondernemers zelf opgepakt. Uit de dialoog kwam onder meer naar voren dat ook acties nodig zijn vanuit de gemeente.

We hebben op basis van de dialoog de gemeente benaderd en gaan gezamenlijk de verdieping oppakken en ook samen met de gemeente een verdiepingsdialoog organiseren. Zo heeft deze dialoog direct al tot verdere actie geleid.


Het was een middag vol betrokkenheid, energie, positieve flow en vooral de behoefte om samen te doen! Met elkaar gaan we de proactief uitdaging aan om het ondernemen in Almere te versterken.


Vervolg na de dialoog


De deelnemers gaven aan graag vervolg te willen geven aan deze bijeenkomst om verder op de onderwerpen te verdiepen en samen aan de slag te gaan. Een aantal punten zoals o.a. een broedplaats voor creatieve ondernemers en meer samenwerking, wordt door de ondernemers zelf opgepakt. Uit de dialoog kwam onder meer naar voren dat ook acties nodig zijn vanuit de gemeente. We hebben de gemeente benaderd en gaan gezamenlijk de verdieping oppakken en ook samen met de gemeente een verdiepingsdialoog organiseren. Zo heeft deze dialoog direct al tot verdere actie geleid.

Dialoog jongeren en zelfredzaamheid

Op verzoek van jongeren zelf, werd in samenwerking met de Stichting Savo een dialoog georganiseerd over kansen en mogelijkheden om als jongere je zelfredzaamheid te versterken. Met een dialoogtafel van 8 personen onder leiding van een dialoogbegeleider gingen zij met elkaar in gesprek. Een financieel adviseur nam ook deel aan de dialoog. Ervaring, kennis en vragen werden met elkaar gedeeld. Hoe zit het bijvoorbeeld met je studieschuld later?


Door het uitwisselen van ervaringen ontstaat voor de deelnemers tijdens de dialoog al meerwaarde; zo gaven de deelnemers elkaar al hele praktische en bruikbare tips. Hoe kun je de dagelijkse geldverleidingen het hoofd bieden? Hoe hou je geld over aan het einde van de maand? Hoe focus je op je toekomstige doelen? De dialoog gaf niet alleen de jongeren, maar ook de financieel adviseur weer nieuwe inzichten.


Een leerzame bijeenkomst vol inspiratie en tips.


De deelnemers gingen enthousiast naar huis en gaven aan dat het een prettige manier is om van elkaars ervaringen en achtergronden te leren. Een dialoog was voldoende voor de deelnemers om inzicht te vergroten en zelf verder actief met de inzichten aan de slag te gaan. Inmiddels hebben we op basis van deze opzet dan ook meerdere dialogen met jongeren en studenten georganiseerd.

In samenwerking met:

Dialoogbegeleiders: Willeke Waller, Wilke van Ittersum, Maaike van Leeuwen
Verslagleggers: Anita Bissumbhar, Mendy Yee, Liselotte Uittenbosch
Rabo Research
: Lisette van de Hei

Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar Rabobank Almere, Willeke.Waller@rabobank.nl

Contactpersoon Dialoog Expertisecentrum: Maaike van Leeuwen