Rabobank
Vallei en Rijn


In november en februari heeft Rabobank Vallei en Rijn een reeks van 4 dialoogsessies geïnitieerd in Rhenen, Veenendaal, Wageningen en Ede.
Samen met stakeholders ging de bank op zoek naar kansen om de regio te versterken.

Artikel Dialoogsessie in Dichterbij

Doel was om inzichten van buiten naar binnen op te halen en per gebied in gesprek te gaan met een brede vertegenwoordiging van stakeholders o.a. ondernemers, studenten, gepensioneerden, maatschappelijke organisaties, overheden, studenten, ledenraadsleden, commissarissen en medewerkers.

In totaal gingen ruim 65 deelnemers in gesprek en zij verkenden welke kansen er voor de regio zijn, hoe de toekomst er uit kan zien en wat de bijdrage en rol van de Rabobank kan zijn o.a. op het gebied van Food, Ondernemerschap en Duurzaam wonen.


Als start van deze dialogen maakte directievoorzitter Mariska de Kleijne aan de hand van de regioscan inzichtelijk welke ontwikkelingen en vraagstukken spelen.
De bijeenkomst droeg bij aan het versterken van het netwerk van zowel de bank, als de deelnemers aan de dialogen onderling.Maandag 19 februari | Duurzaam Wonen | Hotel De Wageningsche Berg

Terwijl de verwarming in de ruimte een paar graden omlaag werd gezet om energie te besparen (praktische actie ter plekke!), kwam onder andere het volgende aan de orde:

 • Er is een groot verschil tussen bestaande en nieuwbouw. Bij nieuwbouw is duurzaamheid een harde eis.
 • Op het gebied van duurzaamheid is er nog grote onbekendheid wat er mogelijk is. Creëer bewust-zijn bij inwoners.
 • Er zijn prikkels nodig om mensen te activeren. Leuk voorbeeld in de wijk Nieuw Kortenoord is de wedstrijd 'Wie heeft de laagste energierekening' met als beloning een dinerbon.

Gedroomd werd er over wonen in 2025. Hoe ziet de wereld er dan uit? De volgende beelden werden gedeeld:

 • De wijken zullen er anders uitzien. Een eigen dak met zonnepanelen.
 • Ouders kunnen investeren in zonnepanelen op de scholen van hun kinderen, kinderen worden meegenomen in de realisatie hiervan.
 • Nu is alles erg individualistisch ingedeeld; eigen tuintje, eigen hekje. In 2025 is dat niet meer. In de straat is er dan meer gemeenschappelijkheid.

Dinsdag 20 februari  |  Ondernemerschap  |  Vonk 360 Veenendaal

Dinsdag 20 februari  |  Ondernemerschap  |  Vonk 360 Veenendaal

Ondernemerschap was het hoofdthema aan de dialoogtafels in Veenendaal. Deelnemers aan tafel bespraken de volgende issues:

 • Op het gebied van samenwerken is nog veel winst te behalen. Er wordt te vaak tot aan de eigen voordeur gedacht en niet verder.
 • Het Business Event laat zien dat we fantastische bedrijven hebben, die we soms niet kennen. We delen te weinig de mooie verhalen, ook als het gaat om de binnenstad.
 • Goed ICT-personeel is lastig te vinden. Een betere bereikbaarheid is hierin ook essentieel, zeker op het gebied van OV.
 • Helaas trekken multinationals weg uit Veenendaal, ondanks dat de A12 een uitstekende verkeersader is.
 • Circulaire economie: er moeten goede voorbeelden komen die een podium krijgen. Het is belangrijk om te vertellen dat het goed voor de portemonnee én het milieu is.

Aan tafel werd gedroomd hoe Veenendaal er in 2025 uit moet zien.

 • Veenendaal kan een voorbeeld nemen aan Eindhoven hoe zij innovatie durven toe te passen en uitdragen. Dan trekken we ook nieuwe ondernemers en jongeren aan.
 • Veenendaal moet een levendige woon- en werkstad zijn en de groenste stad van het land met 100.000 inwoners.
 • De plaats staat bekend als ICT-stad in de Food Valley.

Woensdag 21 februari  |  Food  |  Akoesticum Ede

Om het belang van een hoopvolle toekomst te onderstrepen verzorgde het 13-jarige supertalent Philip Karmanov een muzikale opening op de vleugel van het Akoesticum. Een mini-optreden dat smaakt naar meer. Aan tafel stond het thema Food centraal, met de volgende highlights:

 • In onze regio hebben we te maken met een tweedeling. De N224 is daarin de scheidslijn. Eronder is hoger geschoold en gericht op kennis. Boven de weg gelegen is zeer ondernemend en actief in productie en maakindustrie. Innovatie vindt daar ook plaats. Aan tafel klonk de oproep om de krachten te bundelen.
  FoodValley is nog een lege huls die gevuld moet worden. Met elkaar moeten we provinciaals denken en werelds handelen.
 • Jongeren trekken weg. Het is belangrijk om faciliteiten te bieden om hen te behouden.
 • Kennis en opleidingen bundelen is noodzakelijk op het gebied van Food (CHE en Groenhorst College). Maak Food aantrekkelijk voor jongeren.
 • Bewustwording creëren is nodig rondom alles wat met gezond voedsel en verspilling van voedsel te maken heeft. Zowel bij jongeren als ouderen. Wij horen in deze regio voorloper te zijn op het gebied van voedselverspilling. 

Aan de tafels werden ook elkaars dromen gedeeld.

 • Hoe mooi zou het zijn om een pand in Ede-centrum of in het World Food Center te hebben, waar een restaurant gebruikt maakt van voedsel wat niet verkocht is. Zo gaan we derving van voedsel te lijf. Boeren kunnen streekproducten aanbieden en er is een pluktuin op het dak.
 • Bouw een moutfabriek in Ede voor het produceren van bier. We hebben te weinig mout en te weinig gerst. We kunnen boeren stimuleren om speciaal gerst te verbouwen en een moutfabriek te bouwen en dat te exporteren.  
 • De kennis over food is enorm. Stel je eens voor... dat we in deze regio daarom veel ouder worden en uitblinken in gezond leven ten opzichte van de rest van Nederland...! In 2025 kennen we geen geraffineerde suiker meer in onze Food Valley.

Vervolg: uitwerken concreet actieplan

De bijeenkomsten werden door de deelnemers gewaardeerd en droegen bij aan het delen van kennis, het versterken van de relatie en het netwerk van zowel de bank, als van de deelnemers aan de dialogen onderling. De dialogen waren daarnaast voor iedereen ‘food for thought’. Na deze sessie heeft een vervolgsessie met de Rabobank ambassadeurs vanuit Rabobank Groep die in het werkgebied wonen plaatsgevonden. De uitkomsten zijn teruggebracht tot een shortlist van 1 a 2 activiteiten per kern. Het marktteam werkt deze activiteiten nu verder uit met doelstellingen.

In samenwerking met:

Dialoogbegeleiders: Maaike van Leeuwen, Annerose Büchel van Steenbergen, Dee van Ekeris, Christel Hoeksema, Willeke Waller, Maaike van Leeuwen

Dialoogverslagleggers: Sander van der Miezen, Michel Hardeman, Mariella Hilgeman, Sebastiaan Laanen, Viola van Weelden,

Marianne Andes, Kristel Elbers, Suzanne Diepeveen


Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar kees.de.bruin@rabobank.nl


Contactpersoon dialoog expertisecentrum: Maaike van Leeuwen