Rabobank
Dommelstreek

Samen Vitaal

Bij de start van de community Samen Vitaal in 2015 heeft Rabobank Dommelstreek een vitaliteitsscan uitgevoerd voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Nuenen.
In de afgelopen jaren hebben zo'n 150 actief betrokkenen gezamenlijk ruim 40 initiatieven opgepakt en hiermee de woon- en leefomgeving sterker gemaakt.


Kijk voor de community Samen Vitaal en haar maatschappelijke bijdrage op:

www.startsamenvitaal.nuWerksessies

Samen met lokale gemeenschappen, overheden, instellingen, burgers en ondernemers zijn de behoeften en uitdagingen voor de regio in kaart gebracht. Op basis van de scan zijn via diverse dialoogsessies met betrokkenen de belangrijkste uitdagingen en thema’s opgehaald die richting en focus geven voor het versterken van de vitaliteit in de regio.

Samen Vitaal event –
1 november 2017

Tijdens het jaarlijkse Samen Vitaal Event eind 2017 is een update gepresenteerd van de vitaliteitsscan. De uitdagingen voor het versterken van de vitaliteit van de regio zijn hierin aangescherpt en verdiept door middel van verschillende thema-dialogen. Acht maatschappelijke initiatieven vanuit het netwerk Samen Vitaal zijn extra in het zonnetje gezet met een Samen Vitaal Award. Hierna kon iedereen op kanskaarten zijn of haar idee voor een vitale gemeenschap noteren en ophangen aan de waslijnen. Ruim 60 ideeën zijn zo gedeeld en deze vormen een mooi startpunt voor nog meer nieuwe initiatieven.

Samen Vitaal bijeenkomst van idee naar initiatief – 1 februari 2018

Van ruim 60 ideeën concrete maatschappelijke initiatieven maken, dat was het doel van de Samen Vitaal bijeenkomst was op 1 februari jl. Ruim 40 idee-aandragers ontmoetten elkaar om samen aan de initiatieven te werken voor een meer vitale gemeenschap. In groepen vormden de deelnemers de ideeën om tot concrete project-pitches die klaar zijn voor een kickstart.

In samenwerking met:

Dialoogbegeleiders: Karin van Kerkhoven, Frank van der Zanden


Wil je meer weten over Samen Vitaal, stuur dan een bericht naar frank.van.der.zanden@rabobank.nl


Contactpersoon dialoog expertisecentrum: Barbara Broeks