Rabobank in dialoog

Rabobank zet zich actief in voor gemeenschappelijke waardencreatie: wij verbinden mensen en organisaties om welzijn, welvaart en duurzaamheid in werk- en leefomgevingen te versterken. Dit doen wij via AI-dialoogvoering op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.

Rabobank versterkt de community door de activering van het gezamenlijk oppakken van maatschappelijk-economische initiatieven met behulp van de Rabo-AI-dialoog.

In dialoog verbinden we mensen – belanghebbenden  zoals ondernemers, bestuurders, studenten, onderwijsinstellingen en  overheid –,  delen we onze kennis en halen we van buiten naar binnen doorlopend nieuwe inzichten op.


In dialoog onderzoeken we welke kansen er zijn, wat nodig is om deze kansen te verzilveren en wat daarin de rol en bijdrage van alle betrokkenen en dus ook van de Rabobank kunnen zijn. Hieruit ontstaan maatschappelijke lokale agenda's, concrete initiatieven en business cases die bijdragen aan de ontwikkeling van regio’s, specifieke thema’s, klanten, leden én aan de bank: “Growing a better world together”.

Feiten en cijfers

In het eerste half jaar van 2018 bracht het Kenniscentrum Bankieren voor Nederland 103 Regioscans uit en maakte ruim 20 aanvullende regionaal-economische analyses voor de lokale banken.

Het Dialoog Expertisecentrum heeft 5 dialoogtrainingen verzorgd, 53 collega’s zijn getraind in het begeleiden van de AI-dialoog.


Wij ontwierpen 16 Rabo-AI-dialoogsessies , 4 thema-dialogen en 2 regionale dialogen en ondersteunden bij ruim 90 dialoogtafels met bijna 800 betrokkenen door het hele land.

De Rabo Ondernemers Academie verzorgde 30 MiniMasters voor zo'n 6000 ondernemers, 7 verdiepende opleidingen in de vorm van MKB Collegetours en diverse masterClasses, voor ruim 540 ondernemers.


Het dialoog-ambasseursnetwerk kwam weer bij elkaar en onderzocht met elkaar de ‘kracht van de dialoog’. Verder is een training visual notes voor dialoogambassadeurs georganiseerd.


Ruim 125 Rabo-collega’s zijn inmiddels gecertificeerd Rabo AI-dialoogbegeleider Foundation; 19 collega’s bovendien Rabo AI –dialoogbegeleider Practitioner (Foundation + 3x dialoog begeleid vanuit de flexpool).