Rabobank Hart van De Meierij


Eind februari en begin maart organiseerde Rabobank Hart van De Meierij in vier kernen de eerste dialoogtafels om tot een gezamenlijke maatschappelijke agenda te komen. Ruim 200 medewerkers, ambassadeurs en externe betrokkenen praatten mee en benoemden in totaal tot 28 thema’s. De ledenraad koos hieruit per kern 2 of 3 thema’s die men het belangrijkst en meest kansrijk vindt.


Begin juli vervolgde de reis. Voor de thema’s Samenwerking (Schijndel), Energie & Duurzaamheid en Aantrekkelijke kern (Sint-Michielsgestel) en Aantrekkelijke kern (Boxtel, 2 tafels) werden centrale vragen geformuleerd en inventarisaties gedaan van partijen die bij kunnen dragen aan de aanpak/oplossing. Aan het eind polste de bank wie deel wil nemen aan de expeditieteams om de thema’s concreet aan te pakken. Nagenoeg alle deelnemers gaven aan de reis mee te willen vervolgen.


Begin oktober kwamen de expeditieteams–aangevuld met relevante stakeholders- weer bijeen en organiseert de bank ook dialoogtafels voor de andere gekozen thema’s. Spannende, uitdagende reizen waarbij de bank op dit moment nog niet weet waar de top ligt en welke expeditieteamleden daar aan gaan komen. Maar het basiskamp is bereikt en we gaan vol vertrouwen de weg omhoog vervolgen!.

Totaalverslag

In samenwerking met:


Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar martijn.schoones@rabobank.nl en igor.maas@rabobank.nl


Contactpersoon Dialoog Expertisecentrum: Christel.Hoeksema@rabobank.nl