Rabobank Hart van Brabant


Wat zijn de kansen en mogelijkheden om het wonen, leven, werken in de gemeente Oisterwijk te versterken?


Vanuit deze vraag zijn diverse dialoogbijeenkomsten door Rabobank Hart van Brabant georganiseerd waarbij zo'n 100 betrokkenen uit de gemeente Oisterwijk met elkaar zijn verbonden. Ondernemers, burgers, gemeente, externe partijen hebben input gedeeld, zijn tijdens de dialoogsessies geïnspireerd geraakt en hebben hun commitment uitgesproken voor vervolg.

Vandaar dat in de zomer de gemeenschappelijke agenda is opgemaakt: uitdagingen waar ze gezamenlijk mee aan de slag willen gaan en die het ondernemerschap, het wonen, werken en leven in de gemeente Oisterwijk daadwerkelijk gaan versterken.


Rabobank ondersteunt bij de doorvertaling van deze uitdagingen naar concrete initiatieven.

Een aantal inspirerende initiatieven is vormgegeven in businessplannen en wordt nu verder uitgewerkt. Tijdens de Week van Waarden is hier weer vervolg aan gegeven.

Digizine Hart van Brabant: doorvertaling van de maatshappelijke agenda

Werksessies

In mei organiseerde Rabobank Hart van Brabant een tweetal werksessies als vervolg op de dialoogbijeenkomsten.


Facilitator Ralf Fleuren liet zien hoe je door creativiteit en ondernemerschap tot grote maatschappelijke impact kunt komen. In groepen zijn die avond de ideeën omgezet naar kansrijke initiatieven. Tijdens de sessie zijn de ideeën omgebouwd tot concrete projectpitches die klaar zijn voor een start.


Via de NetwerkApp Samen Investeren kunnen alle actief betrokkenen makkelijk in contact met elkaar treden.


In samenwerking met:

Dialoogbegeleiders: Leo Akkermans, Sandra Bindi, Dee van Ekeris, Roy Helling, Barbara Broeks

Dialoogverslagleggers: Gerlanda van Essen, Marlou van der Linden, Jolande Michielsen, Marjan de Wit

RaboResearch: Rogier Aalders


Wil je meer weten over deze dialoog, stuur dan een bericht naar joris.wagenmakers@rabobank.nl


Contactpersoon Dialoog Expertisecentrum: Barbara Broeks