Ambassadeurs-netwerk

Update van het ambassadeursnetwerk

Het Dialoog Expertisecentrum ondersteunt lokale banken en de centrale organisatie in het zich eigen maken en inzetten van de dialoogmethodiek op basis van waarderend onderzoek.


Op 1 juni kwamen 20 collega’s van zowel lokaal als centraal bij elkaar tijdens de inspiratiebijeenkomst van het dialoognetwerk. Het Dialoog Expertisecentrum faciliteerde een gezamenlijk onderzoek naar het thema ‘De kracht van de dialoog’.


Door ervaringen met elkaar te delen werd een grote diversiteit aan inzichten opgehaald.

Een dialogische Rabobank...

De droom van de ambassadeurs is een dialogische Rabobank. De Rabo Appriciative Inquiry (AI) dialoogmethodiek zit dan volgens hen tot in de haarvaten van de organisatie. Elke lokale bank en ieder bedrijfsonderdeel centraal zou één of meerdere medewerkers hebben die de Rabo AI-dialoogmethodiek kunnen toepassen. Daarnaast werkt in de toekomst iedere medewerker dialogisch. Want dialoog staat voor een open, luisterende houding naar de klant en de maatschappij. En de inzichten die medewerkers zo ophalen, vertalen we weer naar oplossingen. Dat maakt ons als mens en als organisatie een stukje mooier en zo versterken wij de samenleving.

Kracht van verbinding

De grote gemene deler is de kracht van de verbinding. Tijdens dialogen leggen deelnemers onderling contact met elkaar. Het netwerk van Rabobank is daarbij een grote plus. Zo ontstaan nieuwe verbindingen die nieuwe kansen en vervolgacties opleveren. En die in het teken staan van elkaar versterken.

Ook kwam naar voren dat Rabobank als een van de weinige organisaties op deze manier onderzoekt wat binnen en buiten de organisatie leeft.


De ambassadeurs zouden graag nog meer inzicht hebben in of en hoe ná de dialoog concreet invulling wordt gegeven aan ideeën die tijdens de dialoog zijn ontstaan.

Inzichten als uitgangspunt voor innovatie

De ambassadeurs zijn het er over eens dat de opgehaalde inzichten verder gebracht moeten worden in de organisatie. "Lokaal signaleer je als eerste de behoeften voor de toekomst. Daar moeten we slim gebruik van maken. Opgehaalde inzichten leiden tot kansen voor productvernieuwing in de ketens", aldus één van de deelnemers. "Als we dát weten te verzilveren, geven we écht invulling aan betekenisvol coöperatief bankieren".

Concrete voorbeelden hiervan die ook commercieel resultaat hebben opgeleverd, ondersteunen medewerkers om het verhaal achter de Rabo missie beter te kunnen uitdragen. Zo is de mening van de ambassadeurs.

Slimmer communiceren met beelden

In een jaar waarin de Maatschappelijke Jaaragenda vorm krijgt via diverse dialoogsessies en andere bijeenkomsten, organiseerde het Dialoog Expertisecentrum een training visual notes. 15 ambassadeurs van het dialoognetwerk reisden op 8 juni naar Utrecht voor een onderdompeling in visual writing door Kim Ravers van Bureau voor Beeldzaken.

De ambassadeurs zouden graag nog meer inzicht hebben in of en hoe ná de dialoog concreet invulling wordt gegeven aan ideeën die tijdens de dialoog zijn ontstaan.

Na een korte introductie werd de groep gelijk in het spreekwoordelijke diepe gegooid. De opdracht: Teken een symbool dat jouw persoonlijkheid weergeeft!
Een voorstelronde aan de hand van 15 symbolen - van zonnetjes, bruggen tot regenboog en van vergrootglas tot liggende 8 – maakte dat de groep elkaar snel leerde kennen en moeiteloos de namen en symbolen van de deelnemers werden onthouden. Een stukje bewijsvoering dat beeld impact heeft.


Tijd voor het serieuze werk. Het vullen van een eigen beeldbank: kaders, pijlen, letters, poppetjes, beweging, symbolen. Hard werken. Teken een leider. Teken een groep vrouwen die blij is. Teken communicatie. Teken samenwerken. Teken community. Teken bankieren. Teken transitie. Teken maatschappelijke thema’s.
Wat maakt een tekening goed? Niet de esthetiek, maar duidelijkheid. Als de ander de tekening snapt, is de missie geslaagd. Of in de woorden van Albert Einstein “Make things as simple as possible, but not simpler”.

Ook aan de routing van een tekening is aandacht besteed: context, startpunt, structuur, vorm, leesbaarheid, dat zijn de vijf onderdelen van een duidelijke tekening.

De deelnemers gingen vervolgens aan de slag met een eigen praktijkvoorbeeld Er werd volop geoefend met tekenen, en werd feedback gegeven en ingegaan op kleurgebruik in een tekening.

Ook met visueel faciliteren werd geoefend: tekenen terwijl je de ander vertelt over het onderwerp. Het werkt! Je komt sneller tot de kern, beperkt je tot de hoofdlijnen én zorgt ervoor dat je gesprekspartner op dezelfde golflengte zit.

Een uitdagende afsluiting was er door in wedstrijdvorm in twee groepen woorden te tekenen. Olievlek, obstipatie, visstick, waterfiets…. zoveel woorden, zoveel hilariteit en plezier. Al met al een leerzame training waarin een positieve flow ontstond.


Meer weten over visual writing en de mogelijkheden om er zelf mee aan de slag te gaan? Lees meer op www.bureauvoorbeeldzaken.nl

Er is nog wel een pad te gaan, zo realiseren de ambassadeurs zich. Het Dialoog Expertisecentrum kan volgens hen in die ontwikkeling bijdragen door medewerkers onderling in dialoog met elkaar te verbinden. Zowel lokale bank en centrale organisatie als internationaal als straks ook de lokale bank met en zonder specialistenteam. Dit draagt bij aan One Bank.


De volgende inspiratiebijeenkomst van het netwerk vind plaats in december. Wil je hierbij aanwezig zijn? Laat het ons weten via Kenniscentrum Bankieren voor NederlandHet Dialoog Expertisecentrum is ook actief op Rabobank Yammer: sluit je aan en deel je ervaringen en inzichten met het netwerk!


Klik hier om naar Yammer te gaan.
Contact:

Heb je vragen over het ambassadeursnetwerk?

Neem dan contact op met Christel Hoeksema van het Dialoog Expertisecentrum via: Christel.hoeksema@rabobank.nl