Rabobank in dialoog

Rabobank zet zich actief in voor gemeenschappelijke waardencreatie: Wij verbinden mensen en organisaties om welzijn en welvaart in werk- en leefomgevingen te versterken. Dit doen wij op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau.

In dialoog verbinden we mensen – belanghebbenden  zoals bijvoorbeeld ondernemers, bestuurders, burgers, onderwijs en  overheid –,  delen we onze kennis en halen we van buiten naar binnen doorlopend nieuwe inzichten op.


In dialoog onderzoeken we welke kansen er zijn, wat nodig is om deze kansen te verzilveren en wat daarin de rol en bijdrage van alle betrokkenen en dus ook van de Rabobank kan zijn. Hieruit ontstaan maatschappelijke lokale agenda's, concrete initiatieven en business opportunities die bijdragen aan de ontwikkeling van regio’s, specifieke thema’s, klanten, leden én aan de bank: “Growing a better world together”.

Feiten en cijfers

In het eerste kwartaal van 2018 bracht het Kenniscentrum Bankieren voor Nederland 103 Regioscans uit en maakte 13 aanvullende regionaal-economische analyses voor de lokale banken.

Het Dialoog Expertisecentrum heeft 5 dialoogtrainingen verzorgd, 53 collega’s zijn getraind in het begeleiden van de AI-dialoog. Wij ontwierpen 13 dialoogsessies en ondersteunden bij 51 dialoogtafels met bijna 450 betrokkenen door het hele land.

De Rabo Ondernemers Academie verzorgde 17 minimasters en 4 meerdaagse opleidingen – in de vorm van miniMasters, MKB Collegetours en diverse masterClasses - voor ondernemers en had hiermee een bereik van ruim 440 ondernemers.

Lokale dialoog

Regionale dialoog

Thema dialoog