Ambassadeurs-netwerk

Update van het ambassadeursnetwerk en trainingen

Het Dialoogexpertisecentrum ondersteunt Lokale Banken en  de centrale organisatie in het zich eigen maken en inzetten van de dialoogmethodiek op basis van waarderend onderzoek.

Dat kunnen we als afdeling niet alleen. Inmiddels hebben ruim 165 collega’s van lokale banken en  de centrale organisatie zich aangesloten bij het Dialoog ambassadeursnetwerk (groei +48 t.o.v. februari 2018). Stuk-voor-stuk collega’s die inzien dat je met de dialoog waardevolle inzichten ophaalt uit de samenleving en die begrijpen dat de klant centraal zetten daarmee begint. Onze ambassadeurs begeleiden de dialogen die we door het hele land organiseren. Zonder hun vrijwillige inzet zouden al die dialogen niet mogelijk zijn.

Rabo Loss & Waste Hub
De bijeenkomst werd gehouden in de Rabo Loss & Waste Hub. Dé plek waar Rabobank samen met ondernemers, startups, onderwijsinstellingen, studenten, onderzoekers en de overheid samen werken aan het tegengaan van voedselverspilling. En daarmee is de hub hét epicentrum van food loss & waste in Nederland.

Kickstart Food Waste

Onderdeel van de inspiratiebijeenkomst was een dialoog over de vraag welke kansen en mogelijkheden er zijn om voedselverspilling aan te pakken. Deze dialoog werd gevoerd in het kader van de Kickstart Food Waste die op 20 maart werd gelanceerd tijdens het Dutch Champions 12.3 Event van de Taskforce Circulaire Economy in Food (TCEF). De Dutch Champions houden zich bezig met één van de werelddoelen die door de wereldleiders van de Verenigde Naties zijn opgesteld: Duurzame voedselproductie en –consumptie. Met de Kickstart Food Waste committeert Rabobank zich aan het doel SDG 12.3 van de Verenigde Naties.

Een mooie gelegenheid voor onze ambassadeurs om zelf eens als deelnemer aan tafel te zitten en inzichten op te halen die het Banking for Food Inspiration Centre gebruikt ter inspiratie.


De volgende inspiratiebijeenkomst van het netwerk vind plaats op vrijdag 1 juni. Wil je hierbij aanwezig zijn? Laat het ons dan weten.

Op Yammer is de groep Dialoog Expertisecentrum gemaakt. Stel er je vragen, deel je ervaringen en post foto's/berichten over dialoogsessies.